Loading...

Naši pacijenti

Marsida Kuka

Marsida Kuka

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Valentino Francesco

Valentino Francesco

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Ezio Faraguna

Ezio Faraguna

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija obje čeljusti


Galerija
Marino Salvatore

Marino Salvatore

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija cijele gornje čeljusti te inciziva (prednjih) zubi donje čeljusti


Galerija
Dario Mambretti

Dario Mambretti

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Lucia Bolzonella

Lucia Bolzonella

Funkcionalno rehabilitacijska protetska i estetska obnova


Galerija
Franca Guerra

Franca Guerra

Parcijalna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Patrizia Olivotto

Patrizia Olivotto

Stari rad u gornjoj čeljusti zamijenjen je u potpunosti cirkon keramičkim krunama.


Galerija
Andrijana Dujić Dovođa

Andrijana Dujić Dovođa

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Marinko Vukman

Marinko Vukman

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čelju


Galerija
Monia Fabbri

Monia Fabbri

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Marina Manzalini

Marina Manzalini

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija gornje čeljusti


Galerija
Krešimir Kisiček

Krešimir Kisiček

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija gornje i donje čeljusti


Galerija
Lucija Ćabov Ercegović

Lucija Ćabov Ercegović


Galerija
Ciro Fabbroncini

Ciro Fabbroncini


Galerija
Arijana Misaljević

Arijana Misaljević


Galerija
Alessandro Usai

Alessandro Usai

Estetska rehabilitacija gornje fronte


Galerija